As torres do Rei

Se realizamos un estudo da rexión en canto a vestixios medievais, atopamos varias torres defensivas que protexían o Alcázar Milmanda e o reinado de España contra Portugal.

Polo lado de España encontramos as torres de Vilanova dos infantes, torre de Bangueses en Verea e a de Sande en Cartelle; torres que defendían o Alcázar de Milmanda no que vivía o Rei.


Torre de Milmanda

Torre de Milmanda

Torre de Vilanova dos Infantes

Torre de Vilanova dos Infantes

Torre de Bangueses

Torre de Bangueses

Torre de Sande

Torre de Sande

Alcázar Milmanda

Alcazar de Milmanda
A Pedreira s/n
32800 Celanova (Ourense)

Tel. 988109423
Mov. 687823333

Email: info@alcazarmilmanda.com

Privacidad y Tratamiento de Datos